Skærpede krav for at blive dansker

 
Vi har alt for længe haft berøringsangst for i et klart og tydeligt sprog at fortælle udlændingene om spillerelerne i Danmark, mener integrationsminister Rikke Hvilshøj. Vi har alt for længe haft berøringsangst for i et klart og tydeligt sprog at fortælle udlændingene om spillerelerne i Danmark, mener integrationsminister Rikke Hvilshøj.

Skærpede krav for at blive dansker

Nye danskere skal være mere aktive medborgere. Det skal sikres ved blandt andet krav om selvforsørgelse, og at nye danske statsborgere skriftligt lover troskab og loyalitet over for Danmark og danske værdier, mener regeringen.
Kommende nye danske statsborgere skal som hovedregel have haft arbejde i fire ud af de seneste fem år. Desuden bør kravene til deres danskkundskaber og viden om danske forhold skærpes, ligesom de nye statsborgere skal underskrive en ”Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund”, mener regeringen og Dansk Folkeparti.
Sammen har de flertal i Folketinget og kan dermed vedtage et regelsæt for tildeling af statsborgerskab, der bliver betydeligt skrappere end i andre nordiske lande, Tyskland og Storbritannien eksempelvis.
Integrationsminister Rikke Hvilshøj fra partiet Venstre mener, at det generelt er et rimeligt krav, at man kan forsørge sig selv, hvis man ønsker dansk statsborgerskab. Dog ønsker hun, at eksempelvis førtidspensionister, studerende og pensionister kan undtages for reglerne om selvforsørgelse.

For ligestilling imod terrorisme

Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab indeholder 17 punkter, som skal udlændinge skal skrive under på for at kunne få permanent opholdstilladelse i Danmark. Man skal blandt andet bekræfte, at man ønsker at skaffe sig viden om det danske samfund, anerkender at mænd og kvinder har lige rettigheder og pligter, anerkender at tvangsægteskaber er ulovlige, bekræfte at man ønsker at blive selvforsørgende hurtigst muligt hvis man ikke allerede er i arbejde, erklære at man vil bekæmpe terrorisme og at man accepterer, at man ikke længere har krav på beskyttelse, hvis forholdene i hjemlandet tillader hjemrejse.
Erklæringen har ingen juridisk effekt, så man kan ikke blive straffet for ikke at overholde den. Men det er et krav for at kunne søge permanent ophold og statsborgerskab, at man har sat sit underskrift på papiret.

Klar tale til udlændinge

I den danske debat mødes erklæringen af nogle med opbakning, andre finder den dybt krænkende, islamofobisk og et udtryk for mistænkeliggørelse af udlændinge i Danmark.
Integrationsministeren forsvarer erklæringen med, at det er nødvendig klar tale, som skal rydde tidligere misforståelser i kommunikationen mellem det danske samfund og nytilkomne udlændinge af vejen.
- Vi har alt for længe haft berøringsangst for i et klart og tydeligt sprog at fortælle udlændingene om spillereglerne i Danmark. Det ændrer vi på nu. Ikke ved at tale ned til dem, men ved at kommunikere til dem på en anden måde end til danskere, siger Rikke Hvilshøj til dagbladet Jyllands-Posten.

text: Karen Brygmann