Skýrsla OECD um menntamál 2014

 

OECD birtir árlega skýrslu um menntamál, Education at a Glance, með tölulegum upplýsingum um þróun menntamála í aðildarlöndunum. Helsu efnisþættir eru menntunarstig og þróun þess, og útgjöld til menntamála. Að auki er fjallað um aðsókn að námi, skipulag skólastarfs, kennslutíma eftir námsgreinum, vinnutíma og laun kennara og fleira. Hér eru nokkur atriði sem fram koma í skýrslunni:

Hlutfall háskólamenntaðra fer stöðugt hækkandi og er núna um 35% af fólki á aldrinum 24-64 ára. Talsvert fleiri konur en karlar ljúka háskólanámi og í aldursflokknum 25 – 34 ára höfðu 44% kvenna en 28% karla lokið háskólagráðu árið 2012.

Um 60% ungs fólks má eiga von á því að ljúka háskólagráðu á lífsleiðinni ef miðað er við núverandi fjölda brautskráninga. Þetta er hæsta hlutfall innan OECD og skýrist að hluta til af fjölda þeirra sem stunda háskólanám seinna á lífsleiðinni.

Meira um þetta: 

· Samantekt OECD um helstu niðurstöður um Ísland (á íslensku)

· Country Note Iceland (enska)

· Samantekt mennta- og menningarmálaráðuneytis um efni skýrslunnar ásamt töflum með helstu lykiltölum.

· Vefur OECD um Education at a Glance 2014

· Á vef OECD Education GSP er aðgengilegt vefviðmót til að skoða gögnin og bera saman ríki.

· Á vef OECD um menntamál eru margvísleg gögn og textar, þ.á m. um Education at Glance 2014.