Slarva inte bort invandrade akademiker

 

Regeringen måste satsa mer på invandrare som har med sig en lång utbildning från det gamla hemlandet. Det gynnar både individen och Sverige som helhet.

Att bättre tillvarata invandrade akademikers kompetens är viktigt ur flera perspektiv.

Den så kallade etableringsåldern är hög i dagens Sverige och först vid 29 års ålder har tre fjärdelar av årskullen kommit i arbete. År 1990 uppnåddes samma siffra vid 21 års ålder. Arbetsmarknaden ställer högre krav och vi studerar allt längre. Naturligtvis innebär detta ökade kostnader för samhället.

En ny rapport från Saco visar att en akademiker som genomgått en 4,5-årig högskoleutbildning i Sverige under denna tid i snitt har kostat 450 000 kronor. Kostnaden för att göra en invandrad akademikers utbildning gångbar på svensk arbetsmarknad är betydligt lägre. Exempelvis beräknas en tandläkarutbildning i Sverige kosta nära fyra gånger mer än vad validering och komplettering av en utländsk tandläkarutbildning gör.

Läs mer

Källa: eKuriren.se