Små grep i hverdagen sammen med store politiske grep gir bærekraft

- Kloden vår og vi som bor på den er avhengig av at alle tar noen grep i egen hverdag, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, i et intervju med DialogWeb.

 
 Små grep i hverdagen sammen med store politiske grep gir bærekraft Det er viktig å huske på at om alle gjør litt, blir effekten stor, sier Anja Bakken Riise, leder av miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender.

FN har varslet gang på gang at vi er i ferd med å ødelegge klimaet, og bærekraftmålet om å stoppe klimaendringene står høyest på agendaen. Bærekraftmålene omfatter ellers de fleste sider ved tilværelsen, ikke minst mål om god utdanning for alle, mål om å utrydde sult og fjorten flere mål. Alle hovedmålene er konkretisert med delmål. Bærekraft må jobbes fram på flere nivåer. Den enkelte kan bidra. Lokalsamfunn kan bidra. Den kanskje tyngste delen må tas av enkeltland og land i samarbeid med hverandre, med omfattende tiltak i energipolitikken, i fordelingspolitikken og på de fleste politikkområder. De små grepene den enkelte kan gjøre i hverdagen sammen med omfattende politiske grep må til for å skape bærekraft.

Bærekraftig livsstil

Et påtrengende spørsmål er hvordan vi kan leve mer bærekraftig i hverdagen. Anja Bakken Riise har markert seg sterkt for en bærekraftig livsstil. Hun har også satt opp et personlig klimaregnskap for å konkretisere hva hun selv kan bidra med ¬– og samtidig innsett hva hun faktisk ikke kan bidra med.

- Framtiden i våre hender sier at dere vil "vil inspirere til etisk og miljøvennlig forbruk", og dere gir råd om hvordan vi kan leve mer miljøvennlig i hverdagen. Hva er de tre viktigste rådene?

Framtiden i våre hender er en miljø- og solidaritetsorganisasjon
https://www.framtiden.no/
Over 40 000 medlemmer
Etablert i 1974 av Erik Dammann
Ducky har utviklet en klimakalkulator: https://www.ducky.eco/climate-data/

Bærekraftige liv:
https://www.barekraftigeliv.no
https://www.barekraftigeliv.no/
landaas

 

Ikke kast mat

- Det er særlig tre ting vi kan endre på for å leve mer miljøvennlig; det ene er å spise mer plantebasert mat og kaste minst mulig mat.

Reis fossilfritt

- Det andre er å reise og forflytte oss med fossilfrie transportmidler når det er mulig. Det vil si velge tog framfor fly, elbil framfor fossilbil, eller på kortere avstander la bilen stå til fordel for t-bane, trikk, buss eller sykkel!

Leie, låne, kjøpe brukt

- Og så er det et godt miljøvalg å kjøpe færre nye ting, altså leie, låne eller kjøpe brukt når det er mulig, sier Anja Bakken Riise.

Når alle gjør litt …

– Men det som kanskje er aller viktigst å huske på er at om alle gjør litt, blir effekten stor. Og ikke tenk at fordi man ikke klarer å gjøre alt rett, så skal man ikke gjøre noe. Ingen er perfekte, og både kloden vår og vi som bor på den er avhengig av at alle tar noen grep i egen hverdag.

- Læs også artiklen «Mer kunnskap og mer bærekraftig reiseliv - utenfor allfarvei».

Klar for strengere regler

- Selv om mange ønsker oppriktig å bidra til mer bærekraft i hverdagen, stilles det ingen krav til oss. Burde ikke myndighetene forlange en innsats fra den enkelte, slik at vi kan få kjenne at vi bidrar i kampen for klimaet?

- Folk sier også at de er klar for strengere klima- og miljøtiltak. Hele 6 av 10 mener at myndighetene er nødt til å innføre strengere reguleringer for å tvinge folk og bedrifter til å leve mer bærekraftig. Dette kommer fram i en opinionsundersøkelse som ble gjennomført i sommer.
I trafikken har vi en haug med regler som skal forhindre at folk dør. For eksempel er det påbudt med setebelte, og det er ulovlig å kjøre over fartsgrensen. Jeg savner liknende regler i klimapolitikken.

Regjeringen må handle

- Først og fremst burde regjeringen gjøre det billigere og enklere for hver og en av oss å ta riktige miljøvalg i hverdagen, påpeker Riise.

Hun nevner flere eksempler:

  • gjøre det billigere å kjøre tog og reise kollektivt
  • fjerne momsen på frukt og grønt
  • fjerne momsen på reparasjon
  • gjøre reparasjonsmuligheter mer tilgjengelig

Vi må lære mer

- Det er mange kompliserte spørsmål og mange meninger når det gjelder klima og energi. Dessuten er det vanskelig å vite hvordan en selv skal få til en mer bærekraftig livsstil. Tilbyr Framtiden i våre hender kurs for voksne?

– Enkelte lokallag tilbyr forskjellige kurs, som for eksempel matlagingskurs hvor man kan lære å bruke matrester, fiksekurs hvor man kan lære å sy igjen hull og annet i klær som er ødelagte, eller kurs om hvordan man kan reparere sykkelen sin. På sosiale medier kommer vi jevnlig med tips om hvordan man kan leve litt mer bærekraftig. Vi har også en hel del grønne tips på nettsiden vår.

Personlig klimaregnskap

- Personlig klimaregnskap er spennende. Hvordan sette opp et slikt regnskap?

- Det er ikke så lett å sette opp et personlig klimaregnskap fordi man da må vite nøyaktig hvor mye utslipp det blir av alt man spiser og alt man gjør. Et selskap som heter Ducky har utviklet en klimakalkulator som en kan bruke. Der får en se omtrent hvor mye ens eget utslipp på mat, forbruk, energi og transport er, sier Riise, som har prøvd ut en slik kalkulator.

Omfattende politikk er nødvendig

- Da jeg satte opp et personlig klimaregnskap selv, ble det veldig tydelig at det ikke er nok hva du og jeg gjør. Vi klarer ikke komme ned på det nivået som forskere mener vi bør være uten store strukturelle endringer. Klimakrisen løses ikke gjennom enkeltmenneskers idealisme, den må løses gjennom omfattende politikk.

- Læs også artiklen «Lillgården – en framgångssaga på finska landsbygden».

Klimakrisen løses ikke gjennom enkeltmenneskers idealisme, den må løses gjennom omfattende politikk, sier Anja Bakken Riise. Hun har tydelige bærekraftbudskap å komme med til politikerne på Stortinget Klimakrisen løses ikke gjennom enkeltmenneskers idealisme, den må løses gjennom omfattende politikk, sier Anja Bakken Riise. Hun har tydelige bærekraftbudskap å komme med til politikerne på Stortinget.

Bærekraft I klesproduksjon

- Bærekraft er mye mer enn miljø- og klima. Framtiden i våre hender arbeider også for at "kleskjedene skal gi tekstilarbeiderne verdige og trygge arbeidsvilkår, med en lønn de kan leve av". Tekstilarbeiderne jobber gjerne i andre verdensdeler, hvordan når dere fram med kravet om trygge arbeidsvilkår?

- Vi jobber tett med aktører i de landene hvor vi prøver å forbedre arbeidsforholdene. Vi jobber også opp mot norske og skandinaviske aktører som produserer klær og tekstiler i disse landene, blant annet gjennom å påvirke dem til å signere en ny sikkerhetsavtale for tekstilarbeiderne. Sikkerhetsavtalen skal sikre at de har trygge arbeidsplasser. Vi jobber også for å pushe kleskjedene til å opprette et lønnsfond til tekstilarbeiderne for å kompensere for tapt inntekt under koronapandemien, avslutter Anja Bakken Riise.

Bærekraftige nabolag

Vi beveger oss fra enkeltmennesket over til de mange små lokalsamfunn og nabolag:

- Nabolaget ditt er en liten verdensdel. Der bor alle storsamfunnets problemer, men også alle løsningene, sier nabolagsnettverket Bærekraftige liv på web-siden sin.

-Vi jobber for å skape det engasjerende, morsomme og bærekraftige samfunnet vi alle har mest lyst til å leve i, heter det videre.

Tre over en kaffekopp

Opptakten til Bærekraftige liv skjedde i bydelen Landås i Bergen. Under klimatoppmøtet COP15 i 2009 satt tre naboer i Landås og pratet over en kaffekopp. Hva kunne de gjøre for klimaet og for et mer bærekraftig nabolag? De bestemte seg for å bidra, og begynte å sette i gang aktiviteter i nabolaget. Handling inspirerer handling, og det som begynte med tre personer har nå spredt seg til nabolag over hele landet.

Tingotek

Bibliotek er en fantastisk ordning, og det inspirerte folk i Landås til et gjenbrukstiltak. Ting pluss bibliotek blir tingotek. Her kan alle levere inn utstyr som de ikke har bruk for, og andre kan komme og låne. Hekksaks, pussemaskin, høytrykksspyler og mye mer er til låns i tingoteket. Hvorfor kjøpe alt en trenger, når en kan låne. Penger spart, plass spart og ikke minst miljø spart!

Verdens mest bærekraftige region

Fra de små grep for mer bærekraft i hverdagen til de store politiske vedtakene kan det synes langt. Men alle bidrag er med og trekker i riktig retning. Nordisk ministerråd har satt høye mål: Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.