Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter

- Det finns ett stort sysselsättningsgap mellan utrikesfödda, främst kvinnor, och övriga, liksom mellan dem som saknar gymnasieutbildning och dem som har.

 

Det tar i genomsnitt sju år innan nyanlända får fotfäste på arbetsmarknaden. Att korta ner den här tiden och ta bättre vara på de nyanländas kompetens är en av de nordiska samhällenas viktigaste och också mest prioriterade uppgifter. Det konstaterades vid en konferensen arrangerad av Nordens välfärdscenter i samarbete ned Nordregio och Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm.

Annica Dahl, statssekreterare vid svenska Arbetsmarknadsdepartementet, inledde seminariet med konstaterandet att det saknas folk på arbetsmarknaden och att mottagarländerna måste ta vara på möjligheterna och kompetenserna.

Läs mer

Källa: Nordens välfärdscenter