Snescooter-patrulje

 

De tilrejsende, danske patruljevagter under Slædepatruljen SIRIUS, som er Danmarks militære tilstedeværelse i den ubeboede nationalpark i Grønland, skal uddannes af snescooter-instruktørere, så de kan mestre at køre f.eks. i dårlig vejr over blød sne på snescooter. Også når der skal sendes personel til Forsvarets Vagt Mestersvig, er alternativer for transport vigtige, så de basale færdigheder i snescooter-kørsel bibringes instruktørerne ifølge Michael Hjorth, som er orlogskaptajn fra Grønnedal.
I forhold til hundenes opmærksomhed over isbjørne, så bruges alarmblus og snubletråde som isbjørnealarmer til at forsyne lejrene med.
Arctic Training 2012 er en joint venture mellem Canada og Danmark, med formål til at udveklse praktiske erfaringer i det arktiske miljø, er en opfølgning til samarbejdet, som den canadiske side tog initiativ til i forbindelse med øvelse i Nunalivut, Canada i 2010.

Links:
http://sermitsiaq.ag/node/121421
Forsvaret, Grønlands Kommando: HTML