Sociala företag ger fler jobb

 

På Unitis får personer med funktionsnedsättning och andra som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att göra nytta och känna gemenskap på en arbetsplats. Det är ett framgångsrikt och växande socialt företag. 

Sociala företag har som mål att skapa samhällsnytta. De är fristående från den offentliga sektorn och återinvesterar det mesta av sina vinster genom att exempelvis anställa fler eller utveckla verksamheten. 

Hantverkskooperativet Unitis (det latinska ordet för tillsammans) har både utvecklats och fått fler kooperatörer genom åren. Från början var de åtta funktionshindrade och tre före detta personal som lämnade Ljusdals kommunala verksamhet. 

– När vi startade 1998 var det svårt att övertyga kommunen. I dag är vi sex anställda och 13 kooperatörer, säger Bosse Hed, en av initiativtagarna till företaget.

Källa: HelaHälsingland.se