Sociala medier har blivit en del av arbetet

 

En femtedel av arbetstagarna i Finland använder sociala medier i sitt arbete. Detta framgår av de preliminära uppgifterna i arbetslivsbarometern som publicerats av arbets- och näringsministeriet.

Barometern visar att det inte finns stora skillnader mellan könen eller åldersgrupperna i bruket av sociala medier. 23 procent av 35-44 åringar använder sociala medier, medan bruket bland de yngsta (18-24) och äldsta åldersgrupperna (55-64) ligger på ca 20 procent. Barometern visar också att sociala medier används mera inom privata sektorn och staten än t ex inom kommunerna och industrin.

Arbetstagarna utnyttjar sociala medier för att hämta och sprida information, lära sig någonting nytt och upprätthålla sociala relationer. Knappt hälften använder sociala medier mera konkret, t.ex. för kundservice, försäljningsarbete eller utveckling av produkter eller tjänster.

Läs mera

Rapporten (på finska)