Socialøkonomiske virksomheder – nyt udspil fra ministeriet

 

Et nyt fælles udspil fra Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet skal skabe flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Der er pt. 300 socialøkonomiske virksomheder i DanmarI udspillet ”Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark”. Socialøkonomiske virksomheder, der driver en sund forretning samtidig med, at de gør en forskel socialt er værdifulde for samfundet men kan være svære at drive. I udspillet beskrives beskrives 10 konkrete initiativer, der kan gøre det lettere bl.a.: oprettelse af et vækstcenter og et råd for socialøkonomiske virksomheder, en værktøjskasse til dokumentation af effekt, en pulje til styrket kommunal indsats og private partnerskaber.

Der er afsat i alt ca. 40 mio. kr. til gennemførelse af udspillets 10 konkrete initiativer.

Læs udspillet