Socialminister uddeler Erhvervsuddannelsesrådets stipendier

 
To projekter vakte særlig opmærksomhed og blev præsenteret ved uddelingen. Det ene af projekterne er Stilling og uddannelse lærere i erhvervsuddannelse i Island. Opgaven er et forskningsprojekt og bliver udført i samarbejde med SRR (Center for Livslang læring, forskning og rådgivning indenfor Islands Læreruniversitet) og Lærerforbundet i Island. Ansøger er Hrobjartur Arnason, lektor ved Islands Læreruniversitet. Målet med forskningsprojektet er at samle sammen holdbare oplysninger om lærere i erhvervsuddannelse og deres stilling i Island med hensyn til uddannelse, livslang læring og fremtidskurs. Her kan ikke undlades at fortælle at Hrobjartur Arnason styrer et af NVL´s netværk, Distans.  
Det andet projekt er Ekra-arbejdsudvikling som er et interessant eksempel på projekter som kom ind på Erhvervsuddannelsesrådets bord i år. Målet med dette projekt er at designe kurser for postbud i arbejde hos Islandspost A/S. Stor vægt bliver lagt på medarbejdernes personlige styrke, legemsstilling i arbejdet og de ting som vil styrke medarbejdernes tro på egen kunnen og kompetence idet man styrker dem som individer. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Mimir-livslang læringscenter og Islands Postbudsforbund.
Mange andre oplærings- og livslang læringscentre fik støtte til forskellige projekter, f.eks. fik Arbejdslivets oplæringscenter FA, NVL's værtsorganisation i Island, støtte til forskning på resultater af læse og skrivekurser for voksne. 
Nærmere oplysninger findes på www.starfsmenntarad.is