Solidaarisuusjärjestö perustaa uuden toimintakeskuksen

 
Kööpenhaminan Nørrebron kaupunginosaan perustettavassa keskuksessa tulee toimimaan myös järjestön sihteeristö. Uusi keskus on osa globaalia kansanopisto-ohjelmaa, jonka puitteissa toimii tällä hetkellä kolme Global Platformia Intiassa, Itä-Afrikassa ja El Salvadorissa sekä koulutuskeskus Tansaniassa. Kööpenhaminan Global Platform CPH toimii näiden keskusten pedagogisena ja organisatorisena dynamona ja edistää uusien Global Platformien luomista eri maihin. – Ohjelma on kunnianhimoinen yritys tuoda tanskalaista kansansivistysperinnettä uuteen globaaliin todellisuuteen. Tämä on eräänlaista ”globaalia grundtvigiläisyyttä”, luonnehtii Mellemfolkeligt Samvirken pääjohtaja Frans Mikael Jansen.