Sophia – en tænketank for videnskab og forskning

 
Sophia er en konstruktiv og kritisk modvægt til den neoliberale reform af uddannelsessystemet, som den nuværende danske Venstre og konservative regering gennemfører. I magisterbladet dec.nr.er lederen af Sophia Pia Kjeldsen bl.a. citeret for ” at VK regeringen med sin neoliberale uddannelsesreform er på vej til at nedbryde velfærdssamfundets fundament: demokratisk dannede borgere der tænker på fællesskabets ve og vel. I stedet er vi på vej mod et individualistisk kontrol og mistillidssamfund”
www.sophia-tt.org