Sorø-tapaamisen aiheena opitun tunnustaminen ja vapaa sivistystyö

 
Opetusministeri Bertel Haarder isännöi elokuussa perinteistä Sorøn kaupungissa pidettävää tapaamista, jossa tänä vuonna puhuttiin opitun tunnustamisesta ja vapaasta sivistystyöstä. Teeman valintaan vaikutti uusi lainsäädäntö opitun tunnustamisen lisäämisestä aikuiskoulutuksessa.
Ministeri kirjoitti aiheesta kolumnin päivälehti Politikeniin:
www.dfs.dk/medierne/afskafuddannelses-monopolet.aspx