Sosiaaliministeri jakoi ammattikoulutusneuvoston hanketuen

 
Kaksi hanketta herätti erityistä huomiota rahoitusta jaettaessa. Toinen niistä on Islannin opettajakorkeakoulun ja opettajaliiton yhteistyönä toteutettava tutkimushanke, jossa tutkitaan ammattiopettajien koulutusta ja asemaa. Tavoitteena on kerätä tietoa ammattiopettajien tilanteesta koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja tulevaisuudennäkymien osalta.
Toisen mielenkiintoisen hankkeen tarkoituksena on suunnitella kursseja Islannin postin postinkantajille. Erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa työasentoihin ja työntekijöiden yksilölliseen tukemiseen tavalla, joka vahvistaa heidän uskoaan omaan osaamiseen. Hankkeen toteuttavat Islannin postinkantajaliitto ja elinikäisen oppimisen keskus Mimir.
Myös monet muut koulutuskeskukset ja elinikäisen oppimisen keskukset saivat hanketukea. Esimerkiksi työelämän koulutuskeskus FA, joka on NVL:n islantilainen isäntäorganisaatio, sai tukea aikuisten luku- ja kirjoitustaitokurssien tulosten tutkimiseen. 
www.starfsmenntarad.is