Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets... - Umeå universitet

 

 
Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 under stark sovjetisk påverkan och