Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet

Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

 
Foto: Højskolerne Foto: Højskolerne

Rapport fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO belyser brugen af SPS-ordningen på højskolerne, fordele og ulemper ved den nuværende ordning samt ordningens bæredygtighed. Ud over en undersøgelse af højskolernes ordning bidrager rapporten med perspektiverende analyser af lignende ordninger på andre områder. 

Læs mere her