Spennende utvikling hos nettskolene

 

Innholdet i utviklingsprosjektene spenner vidt. Noen eksempler er:
• Undervisningsløsninger med app med multimediebasert læringssti
• Webcast
• Podcast
• Videoforelesninger
• Video som startmotor
• «Embedding» av læringsressurser
• Kvalitetsbarometer
• Plagiatkontroll i læringsportal
• Mikroblogg

Les hele rapporten her: PDF