Språket er nøkkelen til god integrering

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sa nylig, etter å ha studert en ny rapport at:
– Hvis vi skal klare oppgaven med å bli et godt fungerende flerkulturelt fellesskap, må vi bygge et miljø alle kan ta del i. Da er språket en nøkkel.  Rapporten det henvises til er laget av Fafo som er en uavhengig stiftelse som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt

Les mer på Vox.no