Språket som konkurrenskraft på den nordiska arbetsmarknaden

Yrkeshögskolornas språklärardagar med temat Norden arrangeras i Helsingfors 10–11.11.2016 av Arcada och Diakonia-yrkeshögskolan.

 

Betydelsen av nordiska språk och kommunikation i högre yrkesutbildningen och i arbetslivet är ett centralt tema under dagarna, där speciell vikt läggs på språkets betydelse som konkurrenskraft på den nordiska arbetsmarknaden. Tillsammans representerar de nordiska länderna cirka 25 miljoner invånare med mycket gemensamt i fråga om kultur, språk och traditioner.

– Vi ser den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som ett intressant och realistiskt steg i karriären för unga utexaminerade från våra yrkeshögskolor och därför vill vi lyfta fram betydelsen av språk i den högre yrkesutbildningen i Norden och speciellt olika länders syn på språkets konkurrenskraft för arbetsmarknaden, konstaterar Kerstin Stolt, chef för språkenheten vid Arcada. 

Läs mer

Källa: Pressmeddelande