Språkexamina fyller 20 år

 
Språkexamina fyller 20 år Utbildningsstyrelsen

Med hjälp av de allmänna språkexamina kan vuxna visa sina språkkunskaper i något av de nio examensspråken och få ett officiellt intyg. Man kan delta i examina oberoende av var och hur man har lärt sig språket.

De allmänna språkexamina är planerade för att visa språkfärdighet i de inhemska språken och främmande språk för olika behov. Med hjälp av dem kan man bland annat visa kunskaper i finska eller svenska för att få finskt medborgarskap. Därtill kan vem som helst med hjälp av dem visa kunskaper i främmande språk för en allt mer internationell arbetsmarknad.

Under de tjugo åren har de vuxna tagit ca 80 000 examina. Deltagarantalet har ökat på grund av att intyget i finska eller svenska fr.o.m. år 2004 har använts för att visa språkfärdighet för medborgarskap.

I examina ingår numera delprov i talförståelse, tal, textförståelse och skrivning. De allmänna språkexamina mäter således funktionell och kommunikativ språkfärdighet.

Läs mera

Mera om språkexamina  

Källa: Utbildningsstyrelsen