Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar

 
Dick Gustavsson privat Dick Gustavsson

I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser. – Det var av en slump som jag fick syn på en annons om kursen, berättar Dick Gustavsson som driver Ulfsby gård. Idag har två av hans tre anställda gått kursen och det lutar åt en fortsättning i höst.

På uppdrag av Ålands landskapsregering driver Medis förutom heltidsstudierna SFI (Svenska för inflyttare) och det nystartade informationskontoret Kompassen också språkundervisning på arbetsplatsen. Hittills har 8 olika arbetsplatser på Åland använt denna studieform.

Flexibiliteten skapar nya möjligheter

Att kunna språket på sin arbetsplats gör arbetet lättare och säkrare. Oftast känner både arbetsgivarna och arbetstagarna av vikten av ett gemensamt språk. Men trots att det finns ett uttalat utbildningsbehov, så är det inte alltid möjligt att kombinera arbete med det kursutbud som finns. Ulfsby gård har drivits i familjens ägo sedan 1700-talet och producerar nu eget kött samt driver en restaurang och en gårdsbutik.

- Med ett jordbruk så skulle det inte gå att starta på en kurs i augusti, men så här fick vi möjlighet att styra upp det tillsammans med Medis och anpassa det helt efter vår verksamhet, menar Gustavsson.

De två personerna som fått läsa svenska på arbetsplatsen Ulfsby gård kommer ursprungligen från Lettland. Språkundervisningen på arbetsplatsen bekostas av landskapsregeringen och är avgiftsfri för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Kravet är att undervisningen hålls till hälften på arbetsgivarens tid (avlönad) och till hälften på arbetstagarens fritid. Kursstarten sker enligt önskemål. Vad gäller innehållet i kursen och själva undervisningen så anpassas det till de anställdas behov. Vardagssvenska kompletteras med arbetsplatsvokabulär.

Svenskundervisningen når en annan målgrupp

Svenska på arbetsplatsen når en annan målgrupp än den vanliga SFI, även personer som enbart har arbetstillstånd eller personer med anställning kan få möjlighet att lära sig språket. Utbildningen blir också mer personlig då det inte blir så stora grupper. Arbetstagarna behöver ett giltigt FPA-kort eller att arbetsgivaren kan visa att löneutbetalningar, försäkring och andra avgifter sköts som de ska för de anställda. Vad gäller de anställda vid Ulfsby, så tror Gustavsson att ingen av dem skulle ha gått en kurs i svenska helt på egen tid.

- Så även om man säkert med tiden hittar ett gemensamt arbetsspråk, så skyndar kursen på processen. Dessutom är det en fördel när man får en mer personlig och riktad utbildning. Jag satt själv med på utbildningen för att jag ville se hur de lärde ut. Jag tyckte att jag ville det, men det behöver man ju förstås inte som arbetsgivare, berättar Gustavsson.

Kurspaketet omfattar 36 lektioner med 2-3 tillfällen i veckan och ca 2-3 lektioner per gång. Hittills är det 8 småföretag som nappat på erbjudandet. Det har handlat om en fiskförädlingsfirma, en arkitektbyrå, ett lantbruksföretag, en städfirma, en församling och tre idrottsföreningar. Kurserna har hållits på Föglö, i Jomala och i Medis egna lokaler i Mariehamn.

Några arbetsgivare har hört av sig till Medis om möjligheten till en fortsättning i höst, vilket kan ses som ett tecken på att det finns ett behov. Lena Raitanen, rektorn vid Medis, berättar att det bara är för arbetsgivare att ta kontakt, för snart börjar marknadsföringen för höstens ”Svenska för inflyttade på arbetsplatsen”.

Länkar:

Medis: www.medis.ax

Ulfsby gård: www.ulfsby.ax

Ålands landskapsregering: www.regeringen.ax