Særlige AMU-forløb for tosprogede giver stort udbytte, men anvendes ikke

 
Særlige AMU-forløb for tosprogede giver stort udbytte, men anvendes ikke www.eva.dk

Der har i en årrække været mulighed for at tosprogede kursister kan følge særligt tilrettelagte kursusforløb. Til trods for gode erfaringer, blev tilbuddet i 2013 kun anvendt af 4 % af kursisterne. Det viser en ny evaluering af AMU for tosprogede kursister foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

EVA har undersøgt udbyttet af AMU-kurser, og fundet at der er stor forskel på, hvad tosprogede kursister får ud af kurserne, sammenlignet med kursister med dansk baggrund. Forskellen er især tydelig på de såkaldte certifikatkurser, hvor markant flere tosprogede kursister falder fra kurserne undervejs og dumper certifikatprøven, sammenlignet med kursister med dansk baggrund.

Der er etableret mulighed for at tilrettelægge særlige forløb for tosprogede med dansksproglige udfordringer, som kombinerer faglig undervisning med dansk som andetsprog og praktik. Institutionerne oplever, at kursisterne har stort udbytte af de særligt tilrettelagte forløb. Alligevel deltager omkring 96 % i undervisningen på ordinære hold frem for særlige forløb.

Ifølge EVA’s evaluering har en stor del af udbyderne ikke fokus på tosprogede som en interessant kursistgruppe, og det forekommer tilfældigt om der er mulighed for at følge særlige forløb på de enkelte centre. Der er brug for at udbyderne og øvrige aktører forholder sig aktivt til hvordan det sikres, at tosprogede får et målrettet tilbud.

Udover et mere eksplicit fokus er der ifølge EVA blandt andet brug for en bedre afklaring af kursisternes sproglige forudsætninger inden kursusstart, for eksempel i form af sprogtest.

Læs EVA’s nyhed om evalueringen

Find EVA’s evalueringsrapport, AMU for tosprogede kursister