Stadig behov for at gøre Erhvervsuddannelse for voksne attraktivt

Som et led i EUD reformen oprettedes i 2015 Erhvervsuddannelse for voksne, EUV.

 

Tanken var at det skulle blive mere attraktivt for voksne at gennemføre en erhvervsuddannelse.

EUV er blevet evalueret af Danmarks evalueringsinstitut. Det fremgår af evalueringen, at der stadig er behov for ændringer og udvikling af tiltag for at gøre uddannelsen attraktiv og motivere voksne til deltagelse.

I rapporten peges på flere faktorer. I evalueringen gives følgende anbefalinger til de fire udfordringer der vurderessom  særligt vigtige:

  1. Der skal skabes et stærkere voksenpædagogisk miljø og lærernes kompetencer til at skabe stimulerende miljøer skal styrkes
  2. Afkortning af uddannelsesforløb skal ikke ske automatisk, men udfra individuelle kompetenceafklaring og – viurdering
  3. der skal gennemføres grundigere kompetencevurdering og EVU deltagere skal have samtale med en relevant faglig person.
  4. Uddannelsessvage elever skal have bedre vilkår, så der kan tages hensyn til faglige og personlige udfordringer

Læs rapporten

Læs om rapporten