Ständig tillväxt löser inte problemen

 

Historien visar hur samhällen gått under när de överträtt de naturgivna förutsättningar som gäller för mänsklig existens, skriver Bo Lundberg i en insändare i Borås Tidning. Rapporter om hur ett urspårat ekonomiskt system drabbar mänskliga samhällen kommer allt tätare. Vattenförsörjningen i Kalifornien, USA, är ett aktuellt exempel.

Tillgång till vatten är en absolut förutsättning för mänskligt liv. Efter fyra års utebliven nederbörd lider Kalifornien av den värsta torkan i historisk tid. Vattenkrisen har tvingat delstatsguvernören att utfärda en lag om 25-procentig vattenransonering. Det innebär nedskärningar för jordbruk, industrier, hushåll, dusch, bevattning av gräsmattor, golfbanor, kyrkogårdar samt biltvätt. Orsaken till vattendramat är dubbel. Dels en förändring av klimatet, dels ett ohämmat överutnyttjande av begränsade vattenresurser.

Läs mer

Källa: Borås Tidning