Står lenger i jobb med trening og etterutdanning

 
Konklusjonen ble trukket blant forskere som deltok på et seminar om alder og arbeidsevne, arrangert av Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA). Seminaret ble holdt i Danmark på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
Les mer: www.absentia.no/article.aspx?articleID=2279