Starfsmenntun fyrir fullorðna í fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna

 
Í fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna er oftast áberandi meira um fræðilega námsáfanga og í flestum sveitarfélögum er boðið upp á almenna menntaskólaáfanga. Framboð sveitarfélaganna á iðnmenntun er mun takmarkaðra sökum þess að áfangar af því tagi eru umtalsvert dýrari i rekstri. 
Ríkisstjórnin leggur í frumvarpi til fjárlaga fyrir 2009 að veita fjármunum til þess að auka framboð á iðnmenntun í fullorðinsfræðslu. Alls er lagt til að 1,2 milljarður SEK (rúmlega 17 milljarðar íslenskra króna) að meðtöldum kostnaði við námsstyrki, á næstu þremur árum. Lagt er til að tæplega jafnvirði 3 milljarða íslenskra króna verði veitt til málaflokksins árið 2009, um það bil 5,5 milljarða árið 2010 og árið 8,5 milljarða króna árið 2011.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679