Start en mannsgruppe!

 

Start en mannsgruppe!

I Norge finnes det eksempler på at noen menn har startet såkalte mannsgrupper. Hovedmålet for disse har i stor grad vært bli enda bedre partnere og fedre.

av Tor Erik Skaar

En av de som var først ute, var mannsgruppa i Løten. De startet opp sin virksomhet i november 2002. På sine nettsider forteller de:” vi var noen menn som hadde ønske og mål om å styrke parforholdet ved å bli enda bedre fedre og partnere. Dette målet kunne best nås ved at flere jobbet sammen. Ved å invitere personer med ulik bakgrunn ønsket vi å få en sammensatt gruppe der alle kunne bidra med sin kunnskap. I dag består mannsgruppa av syv personer i alderen 35 til 55 år. Erfaringsmessig er seks til åtte personer ideelt i en slik gruppe. Mannen har tradisjonelt sett ikke snakket mye om følelser. Møteplassene har som regel vært på idrettsbanen, på jobben eller på bensinstasjonen. I en mannsgruppe får mannen et møtested, en arena der menn kan snakke åpent og fritt om sine tanker og følelser”
Denne Mannsgruppa møtes en gang i måneden, hvor de tar opp ulike temaer. Temaene hentes fra litteratur som omhandler parforholdet og forskjellene mellom mann og kvinne. Om noen ønsker å ta opp spesifikke saker er det rom for dette. De vektlegger at det er viktig å ha en agenda og plan for gjennomføring, uten å nødvendigvis låse seg til faste temaer. En gang hvert kvartal inviterer vi med våre partnere slik at vi får drøftet temaer i fellesskap. Gevinsten ved dette er at vi får en gjensidig forståelse av hverandres særegenheter og at vi aktivt arbeider mot samme mål – det å få et enda bedre parforhold.

Kjærlighetsvotten

Denne mannsgruppa har fått en del fortjent medieoppmerksomhet i Norge. De står også bak det originale produktet: Kjærlighetsvotten, som er beregnet for par, og skal være fin å bruke når man går tur sammen.
Oppskriften som følger med votten er enkel; Bruk 7 minutter hver mens dere nyter hverandre - der den ene kan snakke fritt uten å bli avbrutt. Da gir man partneren mulighet til å gi uttrykk for sine tanker og følelser. Du viser samtidig din evne til å lytte. Korte stunder som dette er med på å styrke parforholdet. Nyt en deilig tur sammen ute i det fri. Lykke ti!

Mer om denne mannsgruppa og kjærlighetsvotten:
www.mannsgruppa.no/index.asp

Mannsgruppa i Løten har fått mye oppmerksomhet i media. Her ser vi to representanter under et intervju i radiokanalen P4

tor.erik.skaar(ät)vofo.no

Diskutera artikeln i

Forum


Kjærlighetsvotten
Kjærlighetsvotten