Staten föreslås ta över yrkeshögskolornas finansiering

 

Kommunernas andel av yrkeshögskolornas finansiering är numera mera än hälften. I statsbudgeten 2011 är yrkeshögskolornas kalkylerade kostnader drygt 900 miljoner euro, varav staten står för drygt 400 miljoner euro och kommunerna för resten.
I utredningen föreslås även en övergång till ett betydligt mer resultatorienterat finansieringssystem. Den nuvarande finansieringen grundar sig på kostnaderna, vilket kan fresta till att öka kostnaderna.
Finland har 25 yrkeshögskolor med 115 000 studerande som avlägger grundexamen och med 5 600 som avlägger påbyggnadsexamen. Yrkeshögskolornas statsandelar bestäms på basis av det kalkylerade elevantalet och antalet avlagda examina.

Läs mer: Minedu.fi