Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

 

I undersökningen utreds vuxnas deltagande i utbildning, deras utbildningsbehov och -önskemål samt åsikter om utbildning i allmänhet. Också färdigheter i datateknik och språkkunskaper samt deltagande i olika fritidsverksamheter kartläggs.
Vuxenutbildningsundersökningar har gjorts i Finland sedan år 1980 med ungefär fem års mellanrum. - Med hjälp av resultaten kan man följa de förändringar i utbildningen som skett under mer än 30 år, konstaterar Helena Niemi på Statistikcentralen.
Vuxenutbildningsundersökningen är en del av Eurostats Adult Education Survey. I Finland genomförs den som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mera på Stat.fi