Statlig utredning föreslår åtgärder för att stärka kvalitet för elever med svenska som andraspråk

Utredningen föreslår att eleverna inom Sfi ska erbjudas en sammanhållen utbildning motsvarande 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Statlig utredning föreslår åtgärder för att stärka kvalitet och likvärdighet för elever med svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning.

Syftet med utredningen har varit att analysera förutsättningarna för att personer som läser svenska för invandrare (Sfi) ska kunna erbjudas en bra kvalitet som motsvarar deras behov samtidigt som det ska bli lättare att kunna läsa svenska i kombination med andra kurser inom vuxenutbildningen. Utredningens målgrupp har främst varit de som har kort tidigare utbildningsbakgrund och som ingår i den införda utbildningsplikten.  

Utredningen föreslår att eleverna inom Sfi ska erbjudas en sammanhållen utbildning motsvarande 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Den sammanhållna utbildningen ska utgå ifrån en utbildningsplan. Förslaget innebär att svenska ska studeras cirka 15 timmar per vecka och sedan kombineras med andra relevanta kurser motsvarande minst 8 timmar. Utredningen vill också öka samarbetet mellan arbetsförmedlingen och kommunernas vuxenutbildning och föreslår därför att arbetsförmedlingen ska bli skyldiga att informera kommunerna om vilka personer som ingår i etableringsprogrammets utbildningsplikt. Utredningens förslag är nu ute på remiss som avslutas 21 oktober.

Läs mer här.