Statlig utredning föreslår stöd till företag som erbjuder kompetensåtgärder och validering för anställda som arbetar korttid

I Sverige finns ett system med statligt stöd till företag med anställda som i en lågkonjunktur behöver gå ner i tid, så kallad korttidsarbete.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

En statlig utredning har utrett hur det svenska korttidsarbetet kan utvecklas och blir mer konkurrenskraftigt. I utredningens betänkande (SOU 2019:10) föreslås en satsning på kompetensåtgärder och validering med statligt stöd. 

Utredningens förslag är att arbetsgivare som erhåller stöd för korttidsarbete också ska kunna få statligt stöd för kompetensåtgärder i form av fortbildning, utbildning och validering av tidigare lärande och kunskaper. Syftet är att höja kompetensen hos arbetstagarna under den tid korttidsarbete pågår på arbetsplatsen.

Det statliga stödet ska uppgå till 60% av kostnaden för de kompetensåtgärder som genomförs på arbetsplatsen. Utredningen föreslår också att det ska bli ett krav för företag som vill erhålla stöd för korttidsarbete att diskutera med den fackliga motparten hur kompetensåtgärder ska ges till de anställda under den tid korttidsarbete gäller.

Läs mer her