Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

 

- Läraren är den avgörande faktorn för skolans resultat. De duktigaste lärarna ska belönas och ges möjlighet till karriärvägar, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Statsbidrag kan sökas för två karriärsteg:
- Förstelärare, kan den lärare bli som har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
- Lektor, kan den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå (minst en licentiatexamen) och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/16843/a/209835