Statsbidrag för regional yrkesvux

Sverige satsar vidare på yrkesutbildning för vuxna.

 

Om minst tre kommuner samverkar kan de ansöka om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet med yrkesvux är att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Statsbidraget söks för yrkesvux, yrkesvux som kombineras med utbildning i sfi och svenska som andraspråk, lärlingsvux och lärlingsvux som kombineras med utbildning i sfi och yrkesförarutbildning.

Läs mer​​​​​