Statsbudsjett 2016 – hvor er innovasjonspotten?

 

2016-budsjettet som ble offentliggjort i dag, er gode nyheter isolert sett for Fleksibel utdanning Norge og for mange andre. Men om vi ser på helheten for fleksibel utdanning i Norge, savner vi en satsing på innovasjon – og utvikling av litt mer utradisjonell utdanning som når fram til de som trenger det. Kompetansebehovene er store, mange trenger påfyll av kvalifikasjoner og mange befinner seg utenfor skoler og campus. Norgesuniversitetet som gir midler til utviklingsprosjekter i fleksibel, høyere utdanning, har fått redusert bevilgning. Nettskolene mistet sin bevilgning i fjor. NOU-en om digitale læringsformer er ikke fulgt opp med midler. Vi savner en innovasjonspott for de som tilbyr utdanning på en fleksibel måte, tilpasset arbeidsliv, livssituasjon og bosted. Nettskoler, fagskoler, høgskoler, universiteter bør trekkes med for å utvikle slike utdanningstilbud. Norge trenger kompetanseutvikling og kvalifisering på alle fronter for å møte utfordringene i arbeids- og næringsliv. Staten har et ansvar for å stimulere og stille med økonomiske incentiver for at de relevante utdanningstilbudene skal finnes.