Statslige arbejdspladser flyttes fra hovedstadsområder og ud i landet

 

Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde i Danmark. Regeringen vil over de kommende år flytte ca.3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre regioner. Over 10 pct. af de ca. 32.000 relevante statslige arbejdspladser i hovedstaden flyttes.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling flytter tre områder: Danmarks Evalueringsinstitut placeres i Holbæk sammen med en række andre institutioner inden for undervisning og forskning. Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS-centeret) placeres i Sorø i tæt relation til Science Talenter, som allerede er placeret ved Sorø Akademi. Tvistighedsnævnet & Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed placeres i Viborg sammen med andre enheder på tværs af staten, der varetager klagesager m.m

På Uddannelses- og Forskningsministeriets område betyder det, at Danmarks Akkrediteringsinstitution skal flytte til Holbæk, og Sekretariatet for Det Frie Forskningsråd under Styrelsen for Forskning og Innovation skal flytte til Odense.

Læs piecen ”Bedre balance

Læs mere