Status for yrkesfagene

 

Det er mye vi ikke vet om fag- og yrkesutdanningene. Det kunne både Forskningsråd, utdanningsmyndigheter, partene i arbeidslivet og forskerne enes om da de møttes på en historisk konferanse i Oslo 8. april. For første gang var disse partene samlet for å identifisere forskningsbehov og diskutere hvordan man kan styrke dette forskningsfeltet.

Les mer: www.forskningsradet.no/no/Nyheter/
Kaster_lys_over_yrkesfagene/1253954857914