Stegen ut i arbetet

 

Jabbar var kursdeltagare i projektet Arbete i Närmiljö, som gavs av vuxenutbildningen i Kristianstad, genomfördes i tre steg:
• en orienteringsfas
• en förberedelsekurs
• en yrkesutbildningskurs
Allt syftade till att bygga på deltagarnas tidigare erfarenheter och färdigheter från hemlandet. Genom yrkesutbildningen introduceras nya kunskaper som kunde leda till jobb och kontaktnät via praktik och utbildning. Nu drygt ett år efter att kursen avslutades är hälften av dem som fullföljde programmet i jobb.
Syftet med projektet var att invandrare med användbar praktisk yrkeskunskap från sitt hemland, skulle erbjudas anpassad utbildning. Anpassad på så sätt att språknivån måste ligga på den som deltagarna förväntas befinna sig på dvs godkänd Sfi C. En viktig förutsättning för att ansträngningarna skulle ge resultat var ju förstås att deltagarna genom utbildningen skulle kunna ta fortsatta steg i sin språkutveckling. I vidare mening var syftet också att skifta från en identitet som bidragsberoende till en identitet som yrkesmänniska med egen försörjning.
”Jag känner mig pigg och trivs med jobbet”, säger Junaid, som tidigare var gymnasielärare i Irak som ser att vanan att ta hand om ungdomar kommer till sin rätt i det nya jobbet som skolvaktmästare.

Samarbetsprojekt

Projektet delfinansierades av Europeiska socialfonden och drevs från hösten 2004 till december 2006. Kristianstads kommun genom VLC stod för intrduktionsfasen och förberedelsekursen. På dem låg ansvaret att organisera en bra språkträning kopplad till yrkesområdet. En annan del av arbetet var att prata attityder och motivera till att ständigt ta nya steg. Här ingick också de första studiebesöken och handledarträffarna. Under förberedelsekursen arbetade man efter teman – vatten, värme och ventilation, el och brandsäkerhet och miljö. Man fick också en grundkurs i data.
Länsarbetsnämnden bekostade den sista avslutande arbetsmarknadsutbildningen om 40 veckor till fastighetstekniker, vilken genomfördes i utbildningsföretaget Lernias regi. Deltagarna hade introduktionsersättning, försörjningsstöd och/eller ersättning från arbetslöshetskassan under utbildningstiden.

Ett modellprojekt att ta efter

Projektledaren Leif Sivtoft ledde arbetet. ”Det viktigaste var att alla kände att de ägde projektet”, säger han. För honom handlade det om att hela tiden arbeta med att stärka samarbetet – mellan företagen, handledarna, lärarna, deltagarna. Alla ingick i ett ömsesidigt förhållande som skulle hålla länge. Den största utmaningen var enligt Leif att få deltagarna att känna att de var drivare av processen. De skulle följa den röda tråden. Den handlade om deras framtid, deras möjlighet att försörja sig och påverka sin omgivning. För många var att ta steget att bli chef över sitt eget liv igen svårt.
I projektet ingick också att ge coaching till de deltagare som inte fick arbete.

Metodmaterial

Marie Lundblad var lärare och arbetade främst med den integrerade språkundervisningen. Något bra läromedel fanns inte utan ett sådant togs fram underhand och blev ett av de många resultaten av projektet.
För att ge stöd för andra som vill genomföra liknande projekt tog man fram en metodbok med tids och goda råd.
Utbildningen är dessutom mycket väldokumenterad. Länken nedan ger riklig information om sättet att arbeta. Genom loggböckerna kan man följa arbetets gång från början till slut. Den som är intresserad av handboken kan beställa den där genom att skicka ett mail till info(ät)vlc.kristianstad.se.

Länkar:
Om kursen www.vlc.kristianstad.se/html/arbete_i_narmiljo.html
Om mångfaldsarbete www.mangfald.com
Om kurser om attityder till invandrare på jobbet www.hejajobbet.se