Stiftelseurkunden för Aalto-högskolan undertecknas i juni

 
Statsrådet gav torsdagen den 29 maj undervisningsminister Sari Sarkomaa fullmakt att underteckna stiftelseurkunden och stadgarna för den högskolestiftelse som ska grundas (det s.k. innovationsuniversitetet). Det nya universitetet, som bildas av Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan, kommer att få namnet Aalto-högskolan.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/05/saadekirja.html?lang=sv