Støtte til 88 kurs for 1000 voksne på vei mot fagbrev

Omkring 23 millioner kroner er fordelt blant tilbydere av kurs som skal forberede voksne til å ta fagbrev, gjennom tilskuddsordningen Kompetanse Pluss.

 
Foto: Cleyder Duque Foto: Cleyder Duque

Kursenes målgruppe er voksne arbeidstakere, primært med lav formell utdanning. Kursene er også åpne for permitterte og ledige. Formålet med opplæringen er å forberede deltakerne til å gjennomføre praksiskandidateksamen. Mange i målgruppen har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter, norsk- eller samiskferdigheter. Omtrent halvparten har innvandrerbakgrunn og 265 er permitterte som følge av koronapandemien.

Kursene dekker følgende fagområder:

  • bygg- og anleggsteknikk
  • helse- og oppvekstfag
  • restaurant- og matfag
  • salg
  • service og reiseliv
  • teknologi- og industrifag

Mer informasjon her