Stop vildledningen, start vejledningen

 

Debattinlägg av August Vigen Smolarz, folketingskandidat For Sf i Silkeborg: I Danmark bruger uddannelsesinstitutioner hvert år mange penge på at reklamere for sig selv. Det er problematisk af to grunde: først og fremmest bør unge ikke vælge uddannelse på baggrund af reklamer, men derimod efter interesse og evner. Desuden er det grundlæggende forkert, at penge, der kunne være brugt på uddannelse, går til reklamer. 

Gymnasier, erhvervsskoler, universiteter osv. tildeles penge på baggrund af antal elever. Derfor er det også naturligt, at der foregår intern konkurrence om at tiltrække elever og studerende. Det er godt, når konkurrencen tilskynder unge til at tage en uddannelse og resultere i spændende studiemiljøer. Konkurrencen har imidlertid også en bagside: Det er problematisk, at skattekroner bliver brændt af på reklamekampagner for bestemte uddannelsessteder. 

Derfor er der behov for, at vi som samfund sætter rammer for, hvordan uddannelsessteder må reklamere for at tiltrække elever. En ting er, at det er skattekroner, der finansierer reklamerne, noget andet er, at reklamerne kan få indflydelse på, hvilken uddannelse unge vælger. Hvis unge får deres viden om uddannelsesmuligheder fra reklamer, kan det skabe et meget skævt billede af virkeligheden. Gode uddannelsesinstitutioner kan blive glemt fordi de bruger deres penge på uddannelse og ikke på reklame. Desuden kan en studievejleder langt bedre og mere afbalanceret vejlede og råde unge, når de skal vælge en uddannelse.

Läs mer