Stor dag for vejledermiljøet på Færøerne

Ved studiestart sidst i august startede 42 studerende på en ny vejlderuddannelse på Færøernes universitet. Uddannelsen er organiseret som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 

Til velkomstmødet for de nye studerende den 29. august, sagde Hanna Jensen, formand i den færøske Vejlderforening, blandt andet, at dette er en stor dag for vejledermiljøet på Færøerne. Det som aktive vejledere i alle uddannelsessektorer i årtier har efterlyst i forbindelse med uddannelse, kompetenceudvikling og professionalisering af vejledere og vejledningstjenester, er nu blevet til virkelighed. 
 Uddannelsen er et resultat af både lokalt og nordisk samarbejde. Uddannelsesleder er Sif Einarsdóttir, Phd og docent ved Islands Universitet, koordinator for Nordplusnetværket VALA, og medlem af det europæiske NICE-netværk, som bygger på samarbejde omkring udvikling og professionalisering af vejlederuddannelser i hele Europa. Staben af undervisere inkluderer dertil eksperter fra Færøerne og det øvrige Norden. 

Læs mere om velkomstmødet på færøsk på Setur.fo og om uddannelsen HER
Elisabeth Holm
 E-post: elisabethh(ät)setur.fo