Stor efterfrågan på välutbildade inom många yrkesområden

 

Näringslivet behöver tillgång till personal med rätt utbildning och rätt kompetens. Därför måste yrkeshögskolans utbildningar tas fram i nära samverkan med arbetsliv och näringsliv.
Behovet av personal med eftergymnasial yrkesutbildning är de närmaste åren stor inom ett antal olika områden t.ex. inom elektronik, kemi och bioteknik, personal inom vård och omsorg, kvalificerade säljare samt på eftergymnasialt utbildade personer inom hotell-, restaurang- och turismnäringen. Det finns också stor efterfrågan på branschinriktade ekonomi- och ledarskapsutbildningar samt en generell efterfrågan på data/IT-utbildade. Utbildningsanalysen beskriver även de utbildningsområden där en minskad eller oförändrad efterfrågan kan förväntas.

Läs mer: Yhmyndigheten.se.