Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

 

Enligt prognosen väntas en fortsatt brist inom utbildningsområdet. Bristen på utbildade yrkeslärare, ämneslärare, förskolelärare och fritidspedagoger väntas vara fortsatt hög. Det kommer också att råda brist på personer med gymnasial yrkesutbildning. Störst brist väntas inom yrkesområdet vård och omsorg både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Skälet till den stora bristen inom flera yrkesområden är en allt större befolkning med en betydande ökning av antalet barn, ungdomar och äldre.

Läs mer