Stor interesse for voksenuddannelse på Færøerne

 

Omkring 100 deltagere var til seminar om voksenuddannelse i Torshavn tirsdag den 29. september. Deltagerne repræsenterede forskellige uddannelsessektorer, myndigheder, fagforeninger, NGOs og andre interesseorganisationer. To tilstedeværende myndigheder bekræftede, at strategisk udvikling og etablering af et system for voksenuddannelse er blandt de målsætninger, som den nye regering har sat sig for at udføre.

Rigmor Dam, undervisnings- og kulturminister, og Eyðgunn Samuelsen, socialminister, holdt åbningstaler og talte de begge om regeringens visioner for en inkluderende uddannelsespolitik, som bygger på livslang læring og et sammenhængende og koordineret system for voksenuddannelse, hvori vejledning og validering spiller centrale roller. De understregede begge, at samordning og bredt samarbejde er nødvendigt for at nå disse mål. Dertil  anerkendte de betydningen af Nordisk samarbejde og især NVLs arbejde på området.

Hovedforelæserne var Antra Carlsen, NVLs hovedkoordinator, som tog udgangspunkt Ministerrådets vision for samarbejde og prioriteringer på voksenuddannelsesområdet; Anders Rosdahl, forskningsleder, som viste resultaterne i de nordiske PIAAC undersøgelser samt hvad resultaterne kan bruges til; og Hans Pauli Strøm, sociolog ved Hagstova Føroya (det nationale statistik kontor), som talte om særlige træk ved det færøske arbejdsmarked og om behovet for nyordninger. De af NVLs netværk, som har færøsk deltagelse, blev præsenteret med det formål, at de områder, som netværkene beskæftiger sig med, kan bidrage på forskellig vis til strategisk planlægning og etablering af et helhedssystem for voksenuddannelse på Færøerne. Dernæst var der korte oplæg fra diverse aktører, som på forskellig vis gav indblik i aspekter af voksenuddannelse, som situationen er nu, og hvordan de kunne ønske sig at den kom til at se ud i fremtiden. Oplæggene blev efterfulgt at diskussion, hvor flere konstruktive forslag og rekommandationer blev sat frem af deltagerne, som efterfølgende er samlet og sendt til de politiske myndigheder som bidrag og inspiration til deres arbejde. Nogle af hovedkonklusionerne var, at der skal udarbejdes en proaktiv uddannelsespolitik og strategi for LLL, at det haster med at få etableret et system for voksenuddannelse, og at prioritering af VU medvirker til livsværditilvækst og er dertil med til at forebygge fraflytning, som er samfundets største udfordring.