Stor satsing på e-læring

 

E-læringsportalen er lik for alle helseforetakene i regionen, men kurstilbudet er lokalt tilpasset. Opplæring gis også til større gruppe av ansatte, på en måte som både er tids- og kostnadsbesparende.
Helse Sør-Øst lanserte sin e-læringsportal i 2008. I dag finner en kurskatalog med mer enn 200 kurs som er tilgjengelig for de ansatte. Nesten 100 000 kurs er gjennomført.

Les mer om dette på:
www.ledernett.no/id/47318