Stor satsing på videreutdanning for lærere

Alle lærere i offentlige og private skoler I Norge - i grunnskole, videregående og voksenopplæring kan søke etterutdanning innen 15.mars. Nytt fra skoleåret 2014/2015 er en stipendordning for lærere og at staten betaler 75 % av utgiftene som skolen har til vikar for etterutdanning i naturfag og matematikk.

 

Det er Utdanningsdirektoratet som forvalter ordningen, som er basert på "Strategi for kompetanse og kvalitet - videreutdanning for lærere". 

Les mer om strategien, stipendordningen og utdanningstilbudet på Udir.no.