Stor satsning på kvinnors arbetsmiljö

 

Vi vet att fler kvinnor än män tvingas att avsluta sina arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. I förlängningen innebär det lägre pensioner och sämre möjligheter för kvinnor att försörja sig själv, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni säger: Kvinnor förlorar ekonomiskt på att inte kunna arbeta så mycket som de skulle vilja. En friskare arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken är viktigt för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.

Läs mer:  www.regeringen.se/sb/d/14063/a/168291