Stora satsningar på utbildning och forskning

 

Vilket stöd ges då till vuxenutbildningen? 5 900 lärlingsplatser inrättas inom vuxenutbildningen under 2011-2014. Ett fortsatt lärarlyft berör också vuxenutbildningen t.ex. genom satsning på stärkt pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av obehöriga lärare, stärkt kompetens hos sfi-lärare och inrättande av forskarskolor. Den tillfälliga satsningen på 10 000 nya högskoleplatser fortsätter som planerat under 2011 och fasas ut under 2012.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153538