Stora skillnader i lärarnas digitala kompetenser

 

Det finns alarmerande stora skillnader mellan lärarnas kunskaper i informationsteknik. Skillnaden mellan de bästa och de sämsta är enligt en färsk undersökning 62 poäng, när maximipoängen var 72.

Enligt forskaren Meri-Tuulia Kaarakainen säger att unga lärare kan över lag hantera digitala verktyg bättre än de äldre, men det finns också äldre lärare som har väldigt goda digitala kunskaper.

Undersökningen visar också att lärarna i medeltal har svaga kunskaper i informationssökning. Lärarna kan uppskatta informationens pålitlighet, men behärskar inte ordentligt alla söksätt och sökområden. Det finns också brister i kunskaper om datasäkerhet.

I undersökningen deltog över 500 grundskole- och gymnasielärare. Gymnasielärarna har något bättre digitala kunskaper än ämnes- och klasslärarna i grundskolan.

Läs mera