Stora utbildningssatsningar i höstens budgetproposition

 

Regeringen förstärker vägarna till jobb för unga

Regeringen stärker möjligheterna till jobb för unga bland annat genom att sänka restarungamomsen. Inom arbetsmarknadspolitiken föreslås satsningar för att få fler unga utan fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg att återuppta studierna samt insatser för att höja kvaliteten och aktiviteten i jobbgarantin för unga.

Vidare föreslås satsningar inom ramen för det reguljära utbildningssystemet i form av nya utbildningsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskola. Förslagen omfattar totalt ca 7,5 miljarder kronor och finns med i regeringens kommande budgetproposition.

Läs mer på Regeringen.se

Stora satsningar på utbildning i budgetpropositionen

Budgetpropositionen innehåller fler stora satsningar på utbildning. Det blir ett mattelyft med fortbildning för lärare, en lärarreform med en karriärstege för duktiga lärare, kvalitetssatsning på humaniora och samhällsvetenskap i högskolan samt fler platser på utbildningarna till läkare, tandläkare, sjuksköterska och civilingenjör.

Lärarlyftet II införs, en fortbildningssatsning som innebär att lärare som har legitimation men saknar behörighet inom något av de ämnen eller årskurser som de undervisar i ska erbjudas utbildning för att få denna behörighet. Särskilda medel avsätts för fortbildning för yrkeslärare och för vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL)

Läs mer på Regeringen.se